แม้เราเป็นชาวบ้าน     เราก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้

รวบรวมบทเพลงการจัดกิจกรรมงานวัน อสม.

ขอขอบคุณ

ผู้รวบรวมบทเพลงการจัดกิจกรรมวันงาน อสม.replica omega watches foe man rolex replica watches

กลุ่มพัฒนา อสม.___ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  89 ถนนอนามัย อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โทร.043-224605 

  http://www.esanphc.net/vhv/song.htm replica omega watches omega replica


 

บทเพลง อสม.

วิธีดาวน์โหลด ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาตรงชื่อเพลงที่ต้องการแล้วเลือกคำสัง Save Target As..(หรือ บันทึกลิงก์เป็น)

เพลงเทอดพระเกียรติ

....1.พ่อของแผ่นดิน |เนื้อร้อง

บทเพลง อสม.
. . .1. วัน อสม.แห่งชาติ
..  .. .2. เส้นทางชุมชน | เนื้อร้อง | VCD KaraokeCommunityWay (19.8MB)replica U boat watches replica omega watches  
.....3. กลองยาวอาสาสมัคร 
.....4. หมออนามัย 
.....5. การแพทย์แผนไทย 
.....6. สุขภาพดีถ้วนหน้า 
.....7. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
.....8. ศสมช. 
.....9. 5 อ. 
...10. สาว ศสมช. 
...11. มาร์ช อสม. | เนื้อร้อง | VCD KaraokeMarchVHV (24MB)  
...12. เส้นทางชุมชน v.2
...13. ควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น
...14. ศสมช.
...15. จากใจ อสม.
...16. หมออนามัย
...17. อีแซวต้านเอดส์
...18. คุ้มครองผู้บริโภค
...19. อสม. หมอบ้านเรา
...20. สุขภาพดีถ้วนหน้า
...21. วัน อสม. แห่งชาติ
...22. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
...23. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
...24. เต้ย...ยาเสพติด
...25. 5 อ.
...26. กลองยาวอาสาสมัคร
...27. สาว ศสมช.
...28. น้ำตาแม่ (ลูกติดยา)
...29. การแพทย์แผนไทย
...30. การสร้างสุขภาพ 

 

กลับไปก่อนหน้า